News & Activities /

ข่าวกิจกรรมต่างๆ

พิธีเปิด กิจกรรม 88 พรรษา พระบารมีจรัสฟ้า เหล่าประชาร่มเย็น

พิธีเปิด กิจกรรม 88 พรรษา พระบารมีจรัสฟ้า เหล่าประชาร่มเย็น ได้รับเกียรติจาก แพทย์หญิง วันทนีย์ วัฒนะ รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานลั่นฆ้องชัย ในพิธีเปิด ครั้งนี้ ณ ศูนย์การค้า The Jas Ramintra นอกจากนี้ยังมีการแสดงโชว์ความสามารถจากน้องๆ นักเรียน นักศึกษา มากมาย พบกับงานกิจกรรมได้ตั้งแต่ วันที่ 1-5 ธันวาคม 2558