News & Activities /

ข่าวกิจกรรมต่างๆ

พิธีงาน ๘๘ พรรษา พระบารมีจรัสฟ้า เหล่าประชมร่มเย็น 

วันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๘ วันพ่อแห่งชาติ ศูนย์การค้า The Jas Ramintra ได้จัดงานวันพ่อแห่งชาติ ได้รับเกียรติจาก คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธ์
เป็นประธานในการเปิดพิธีงาน ๘๘ พรรษา พระบารมีจรัสฟ้า เหล่าประชมร่มเย็น