News & Activities /

ข่าวกิจกรรมต่างๆ

พิธีลงนามสัญญาแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุน บริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด มหาชน

วันที่ 9 ตุลาคม 2558 เวลา 10.00 น. บริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน) และ บริษัท พันธมิตร ได้ร่วมประชุม และ ร่วมลงนามสัญญา แต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยคณะผู้บริหารได้ร่วมหารือ และให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนในเชิงธุรกิจ ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถือเป็นอีกขั้นที่แสดงให้เห็นถึงความเติบโตและมั่นคงของธุรกิจในบริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด(มหาชน)