News & Activities /

ข่าวกิจกรรมต่างๆ

บริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน) ได้ทำการเปิดขายหุ้นให้กับนักลงทุนเป็นวันแรก

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2558 เวลา 10.00 น. บริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน)ได้ทำการเปิดขายหุ้นให้กับนักลงทุนเป็นวันแรก หลังจากดำเนินธุรกิจจนประสบความสำเร็จ และเข้าตลาดหลักทรัพย์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ได้รับการแสดงความยินดีจากคณะผู้บริหารบริษัทคู่ค้าและพันธมิตร นักลงทุน พนักงาน และสื่อมวลชนอย่างล้มหลาม อีกขั้นของความสำเร็จ ที่แสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการบริหารงานของบริษัท เพื่อสร้างความมั่นใจอย่างยั่งยืนให้กับนักลงทุนและบริษัทพันธมิตร