News & Activities /

ข่าวกิจกรรมต่างๆ

ลุ้นทองฉลอง 15 ปี IT Junction

 รายละเอียดรายการส่งเสริมการขาย

  1. ลูกค้าที่ซื้อโทรศัพท์มือถือ กับร้านค้า ไอที จังชั่น สาขาใดก็ได้ ระหว่างเดือนกันยายน จนถึง ธันวาคม 2558 ทุกๆ 1 เครื่อง มีสิทธิ์ลุ้นรางวัลใหญ่ สร้อยคอทองคำ ทุกสัปดาห์ๆ ละ 1 รางวัล และรางวันอื่นๆ อีกมากมาย
  2. ร้านค้าไอที จังชั่น ที่จำหน่ายโทรศัพท์มือถือให้แก่ลูกค้าผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลสร้อยคอทองคำ ตามข้อที่ 1 จะได้รับ สร้อยคอทองคำ เช่นกัน ทุกสัปดาห์ๆ ละ 1 รางวัล
  3. ประกาศรายชื่อลูกค้า และร้านค้าที่ได้รับรางวัลของแต่ละสัปดาห์ ทุกวันจันทร์ ตลอดเดือนกันยายน จนถึง ธันวาคม 2558 ผ่านทาง Facebook.com/IT.Junction ประกาศรายชื่อผู้โชคดีครั้งแรก วันจันทร์ ที่ 7 กันยายน จนถึง วันจันทร์ ที่ 28 ธันวาคม 2558 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 02-308-9000 กด 2
  4. ลูกค้า และร้านค้าไอที จังชั่น ที่ได้รับรางวัล จะต้องมารับรางวัลด้วยตนเอง ณ สาขา ไอที จังชั่น ตามวันและเวลา ที่บริษัทฯ นัดหมาย
  5. ผลการคัดเลือกผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล โดยบริษัทฯ ถือเป็นอันสิ้นสุด
  6. เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด และสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

วิธีใช้สิทธิ์ลุ้นรางวัล

  1. ลูกค้าที่ซื้อโทรศัพท์มือถือ กับร้านค้า ไอที จังชั่น สาขาใดก็ได้ ทุกๆ 1 เครื่อง รับ 1 สิทธิ์ ในการส่งข้อความ SMS พร้อมระบุ ชื่อ-สกุลของลูกค้า / ชื่อร้านค้าที่ซื้อ / สาขาไอที จังชั่น / และหมายเลข IMEI มือถือที่ซื้อ มายังหมายเลข 084-090-3344 เพื่อลุ้นรางวัล สร้อยคอทองคำ และรางวัลอื่นๆ ทุกสัปดาห์
  2. เพื่อรักษาสิทธิ์ลุ้นรางวัลของตัวลูกค้า และร้านค้าเอง ขอความร่วมมือร้านค้า ไอที จังชั่น แนะนำขั้นตอนการส่งข้อความ SMS เพื่อลุ้นรางวัล ให้กับลูกค้าทุกครั้ง

หลักฐานยืนยันสิทธิ์รับรางวัล (หักภาษี ณ ที่จ่าย 5%)

  1. ลูกค้าแสดงหลักฐาน สำเนาบัตรประชาชน / ใบเสร็จรับเงินจากร้านค้า ไอที จังชั่น / ข้อความ SMS ที่ส่ง
  2. ร้านค้าแสดงหลักฐาน ต้นฉบับใบเสร็จรับเงินที่ออกให้ลูกค้า / รายงานยอดขายสินค้าประจำวัน / รายงานสต็อกสินค้าย้อนหลัง / ใบส่งสินค้าจากผู้ผลิตและจำหน่ายมือถือที่ออกให้แก่ร้านค้า หรือใบรับสินค้า