News & Activities /

ข่าวกิจกรรมต่างๆ

บริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด(มหาชน) มอบคอมพิวเตอร์ที่ไม่ได้ใช้งานแล้วให้กับมูลนิธิบ้านกระจกเงา

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559 บริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด(มหาชน) นำโดย คุณ เอกชัย สุมขุมวิทยา ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน นำคอมพิวเตอร์ที่ไม่ได้ใช้งานแล้ว มอบให้กับมูลนิธิบ้านกระจกเงา เพื่อนำไปทำประโยชน์ให้กับสังคมต่อไป สร้างความยินดีให้กับมูลนิธิฯ เป็นอย่างมาก เนื่องจากขาดแคลนคอมพิวเตอร์ที่จะนำไปใช้งานด้านสื่อการเรียนการสอนแก่ เยาวชนที่ขาดโอกาส ทั้งนี้บริษัทฯ มีความตั้งใจอย่างยิ่งที่จะนำความสุขและทำประโยชน์ตอบแทนสังคม ให้มีความน่าอยู่มากยิ่งขึ้น