IT JUNCTIONที่อยู่ : 140/20 ถนนมาลัยแมน ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมือง สุพรรณบุรี 72000
สนใจเช่าพื้นที่ติดต่อ :คุณศิริธร สุทธิประภา (ฝ้าย) โทร.0827115332
E-mail: pornthip@jasasset.co.th
พิกัด : 13.410506,100.020225